Termeni și condiții

Regulament Hackathon4Health 2020, ediția a 4-a

1. Descriere:
Evenimentul Hackathon4Health reprezintă o competiție de tip Hackathon, adresată tuturor persoanelor peste 18 ani, organizat de Johnson&Johnson, alături de Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila și Societatea Studenților în Medicină din București.

Evenimentul va avea loc online, iar gestionarea spațiului virtual va fi în responsabilitatea organizatorilor.

2.Terminologie
Hackathon – reprezintă o competiție între mai multe echipe prin care se propune o soluție ce utilizează tehnologia IT pentru diverse probleme / provocări identificate în comunitate.

Echipa Hackathon – este o echipă formată din 2-5 persoane, înscrise într-o competiție de tip hackathon și care lucrează împreuna la proiectul (soluția) lor. De obicei, persoanele din aceeași echipă au cunoștințe complementare care se împletesc în vederea soluționării problemei.

Matchmaking – constă în procesul prin care se facilitează contactul între persoanele înscrise individual în concurs, la finalul perioadei de înscriere și selecție, pentru a se alcătui o echipă și a putea participa la competiție. Se va asigura formarea unei echipe multidisciplinare, astfel încât participanții să contribuie la dezvoltarea proiectului prin cunoștințe complementare.

Mentor – este o persoană cu experiență și cunoștințe relevante pentru tematica din cadrul competiției și care oferă îndrumare echipelor din concurs, atât pe parcursul competiției, dar și ulterior, în perioada de mentorat.

Mentorat – constă într-o perioadă ulterioară competiției, în care echipele câștigătoare vor lucra la implementarea soluției lor fiind sub îndrumarea mentorilor.

Juriu – reprezintă forul decizional care asistă la prezentările echipelor înscrise în competiție și pe baza unor criterii de evaluare, va stabili clasamentul echipelor în vederea premierii.

Provocarea (challenge) – este o temă de concurs prestabilită de organizatorii hackathonului, pentru care echipele vor identifica soluții la care vor lucra pe parcursul competiției. Organizatorii pot stabili o singură temă sau mai multe teme, echipele fiind libere să alege provocarea pentru care vor să lucreze.

Soluție – este reprezentată de proiectul echipei din cadrul competiției, prin care se va rezolva/se va ameliora problema identificată. Soluția se va baza pe o tehnologie de programare și/sau de altă natură, iar această trebuie să fie caracterizată de inovație, sustenabilitate economică
și aplicabilitate.

3. Condiții de participare
● Participanții trebuie să aibă peste 18 ani;
● Hackathon4Health este deschis participării specialiștilor externi, cum ar fi ingineri sau dezvoltatori de software, designeri, ingineri cloud, dezvoltatori de aplicații mobile, dezvoltatori web, specialiști în sănătate sau specialiști IT în sănătate, medici, studenți la medicină, studenți la informatică, oameni de afaceri cu înclinații IT etc. care nu sunt angajați Johnson & Johnson.
● Participanții pot intra în competiție indiferent de locul de proveniență, fiind posibilă și participarea persoanelor care locuiesc în afara României, dar sunt vorbitori de limba română;
● Participarea la eveniment este gratuită;
● Participanții se pot înscrie în echipe de câte 2-5 persoane;
● Participanții se pot înscrie individual, formându-se ulterior echipe prin matchmaking;
● În urma înscrierilor, organizatorii analizează profilul participanților și realizează o selecție, ale cărei rezultate vor fi furnizate pe mail-ul participanților;
● Vor fi selectate maxim 25 de echipe participante.
● Selecția echipelor se va realiza pe baza următoarelor criterii:
○ Calificări profesionale și aptitudini tehnice
○ Corelarea ideei de proiect cu temele prestabilitate
○ Interesul pentru domeniul e-health și/sau al sănătății.
○ Echipele care au deja un start-up în fazele de dezvoltare ale MVP-ului lor (minimum viable product) pot participa, dacă acesta nu este definitivat.
● Fiecare participant va semna un acord GDPR;

4. Teme Hackathon
Ediția a 4-a a competiției va aborda următoarele teme:
● Prevenţia şi tratamentul pacienţilor în specializările oncologie, hematologie, imunologie și scleroză multiplă
● Sănătatea mintală şi îmbunătăţirea calităţii vieţii
● Dispozitive medicale ale viitorului
● Managementul și urmărirea pacientului de la diagnostic și tratament în timpul și după pandemia Covid-19

5. Calendar:
26 noiembrie - 9 decembrie - Perioada de înscrieri
4 decembrie - Webinar - Ce este un Hackathon?
9-10 decembrie - Selecția participanților
10 decembrie - Anunțarea participanților prin email/telefonic
11 decembrie - Preparatory meeting - Totul despre desfășurarea competiției
12-13 decembrie - Hackathon (*agenda de desfășurare a competiției pe parcursul celor 24 de ore va fi anexată ulterior)
13 decembrie - Jurizare și acordare premii
14 decembrie - 14 iunie - Perioada mentoratului

6. Jurizare
La finalul competiției, un juriu format din 5 membri cu expertiză în domeniile vizate de Hackathon va stabili clasamentul și va decide echipele câștigătoare. Componența juriului va fi anunțată înaintea concursului, iar direcțiile de evaluare vor fi expuse în ziua Hackathon-ului.

7. Premii
La finalul celor două zile de lucru, echipele își vor prezenta proiectele și, în urma procesului de jurizare, vor fi alese 3 proiecte câștigătoare care vor primi din partea companiei Johnson & Johnson o finanţare pre-seed în valoare de 5.000 USD și mentorat pentru o perioadă de 6 luni de zile din partea companiei și a Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” din București (UMFCD) prin Centrul de Inovație și eHealth. Fiecare dintre cele 3 echipe câștigătoare a sumei în valoare de 5000 USD, va putea efectua deconturi pe baza achizițiilor realizate pentru proiect, având ca documente financiare doveditoare facturile fiscale. La finalul fiecărei luni, echipele vor întocmi rapoarte financiare, pe care le vor trimite organizatorilor în vederea follow-up-ului. Toate echipele câștigătoare vor primi un instructaj în acest sens.

8. Mentorat
Echipele câștigătoare vor intra în contact cu mentori, persoane cu experiență în domeniul antreprenorial, tehnologic sau medical, pentru o perioadă de 6 luni de la data organizării Hackathon4Health 2020, astfel încât echipele să fie îndrumate cu privire la proiectele lor.

9. Drepturi și responsabilități participanți
Pe parcursul evenimentului, fiecare participant este de acord să respecte toți participanții, mentorii, organizatorii, gazdele și alte persoane prezente. Acțiuni care duc la situații tensionate vor duce la descalificarea persoanei sau echipei care au produs situația.

Orice tip de discriminare (pe bază de sex, gen, origine rasială, etnică, religie, convingeri, dizabilități, orientare sexuală sau vârstă) nu vor fi tolerate. La prima astfel de abatere, persoana care a comis actul va fi eliminată din concurs.

10. Drepturi de autor - proprietate intelectuală
Organizatorii se angajează să nu formuleze nicio cerere pentru înregistrarea sub formă de mărci comerciale, design, siglă, denumire comercială, brevet sau orice drept de proprietate intelectuală în legătură cu niciun rezultat/proiect prezentat in cadrul Hackathon4Health2020 de catre echipele participante. .

11. Drepturi și responsabilități organizatori
Organizatorii sunt responsabili să ia măsuri pentru siguranța participanților în spațiul în care se desfășoară concursul și să le comunice participanților. Organizatorii nu sunt responsabili pentru activități ce au loc în afara spațiului de desfășurare al evenimentului.

În măsura în care un participant sau o echipă nu respectă regulile comunicate la începutul concursului, organizatorii își rezervă dreptul de a-i elimina din concurs fără un avertisment în prealabil, în măsura în care abaterea pune în pericol siguranța participanților sau regulile de desfășurare a evenimentului.

Răspunderea organizatorului este limitată, în condițiile legii române, conf. Art. 1355 Cod civil, în următoarele spețe:
● în cazul unei rele intenții sau neglijenței grave;
● în cazul acțiunilor intenționate sau grave care aduc atingere vieții, integrității corporale și sănătății;
● în cazul încălcării intenționate sau din neglijență gravă a regulilor stabilite și comunicate tuturor participanților.

12. Declarații finale
Toate relațiile juridice între organizator şi participanți sunt reglementate de termenii și condițiile menționate mai sus și de legislaţia în vigoare din România. Orice întrebări pot fi adresate la adresa hackathon4health2020@umfcd.ro. Veţi primi un răspuns la orice solicitare formulată în termen de 5 zile de la data transmiterii acesteia.

TOP